proces herontwikkeling boerderij

Proces transformatie boerenerven

Bent u op zoek naar een nieuwe invulling van uw erf of andere grond?We gaan graag vrijblijvend met u in gesprek en verkennen samen de mogelijkheden voor uw locatie. Hieronder kunt u meer lezen over de invulling van het proces.

Deze eerste kennismaking is geheel kosteloos. Indien u geïnteresseerd bent maken wij afspraken over het door u gewenste proces:
Verkopen, zelf ontwikkelen of gezamenlijk ontwikkelen. Hieronder leggen wij uit wat dit inhoud.

Optie 1: Verkopen boerenbedrijf

Indien u de locatie wilt verkopen, bespreken wij met u wat er wel en niet op uw locatie ontwikkeld kan worden. Op basis hiervan doen wij een u een bod. Indien u akkoord bent spreken we een optie-periode af waarin wij nader onderzoek doen naar uw locatie. Indien dit positief is kopen wij uw grond. De doorlooptijd hiervan bedraagt enkele maanden, hierdoor heeft u snel zekerheid over uw opbrengsten.

Optie 2: Boerenerf zelf ontwikkelen

Indien u de locatie graag zelf wilt ontwikkelen kunnen wij u als adviseur helpen bij de realisatie van het project. Wij kunnen u dan helpen bij het gehele proces. Dit doen wij als gedelegeerd ontwikkelaar, stedenbouwkundige, architect en technisch uitwerkingsbureau. U draagt dan de kosten van het hele proces maar profiteert ook van de uiteindelijke opbrengsten. De doorlooptijd hiervan bedraagt meestal 2 tot 3 jaar.

Optie 3: Gezamenlijk ontwikkelen

Indien u zelf ontwikkelen te risicovol vindt, maar wel graag deelneemt aan de ontwikkeling, kunnen wij afspraken over een gemeenschappelijke ontwikkeling maken. Wij dragen dan samen met u de investering voor de realisatie van het plan en profiteren ook beide van het werkelijke ontwikkel potentieel. U kunt betrokken blijven tot aan de verkoop aan de toekomstige bewoners. Of we kunnen afspreken dat u het plan gedurende het proces aan ons verkoopt, bijvoorbeeld bij het verkrijgen de bestemmingsplanwijziging en omgevingsvergunning.

Losse diensten

U kunt ons ook inhuren voor verschillende diensten waarin we u ondersteunen. Indien u bijvoorbeeld de stap te groot vind om direct een beslissing te maken uit een van de bovenstaande opties.

Diensten die wij kunnen leveren:

  • Een potentiescan van de locatie
  • Een scenario studie
  • Een ruimtelijk kwaliteitsplan 
  • Een beeldkwaliteitsplan 
  • Een berekening van de kosten en opbrengsten
  • Een omgevingsvergunning aanvragen
  • Een bestemmingsplan wijziging
  • Technische uitwerking
  • Project management over het proces

Neem vrijblijvend contact op.