Voorbeelden bedrijfsbeëinding boerderij

Voorbeelden bedrijfsbeëindiging boerderij

Wij transformeren boerenerven naar gewilde woonplekken, op basis van een grondige analyse zoeken we uit welke type woningen het beste past op de locatie en bij de omgeving. Hieronder volgen enkele voorbeelden van de mogelijke ontwikkelingen.

We hergebruiken zoveel mogelijk van de bestaande bebouwing en materialen voor de woningen die wij toevoegen. Daarna leggen wij de gedeelde voorzieningen en het landschap aan. Klik hier om meer te weten te komen over het landschap en de voorzieningen.

Voorbeeldschetsen van ontwerpen

Huidige situatie Gelderland

Deze locatie grenst aan een bos en ligt in het weidelandschap. Op het perceel staat één grote schuur en een aaneenschakeling van drie schuren, deze vormen samen één orthogonaal blok.

Voorbeeld Gelderland

Ontwerp Gelderland

We bouwen in lijn met de originele bebouwing, die orthogonaal op de weg staat. De rand van het aangrenzende bos is doorgetrokken tot op het perceel, om de natuur te versterken. Om zo min mogelijk last te hebben van het geluid van de N-weg, hebben we geen extra volumes toegevoegd richting de randen van het perceel. In totaal worden hier 14 woningen en 8 appartementen gerealiseerd.

Huidige situatie Zwolle

Een verscheidenheid aan kleine schuren staat versnipperd op het perceel. Het ensemble staat op een afstand vanaf de weg, met een mooie oprit.

Voorbeeld Zwolle

Ontwerp Zwolle

Enkele originele schuren zijn in uitstekende staat met oude ornamenten, waardoor we deze zullen laten dienen als gemeenschappelijke voorzieningen en worden getransformeerd. De nieuwe schuren zijn meer uit elkaar getrokken, om meer tuin en uitzicht te kunnen creëren voor de toekomstige bewoners. In totaal realiseren we hier 14 woningen en 8 appartementen gerealiseerd.

Huidige situatie Almelo

De schuren staan in de huidige situatie dicht langs de rand van het perceel en daardoor ook dicht langs de weg. Ook staan ze dicht tegen elkaar aan, wat anders is dan bij de omliggende boerderijen.

Voorbeeld Almelo

Ontwerp Almelo

De nieuwe bebouwing ligt verder terug op het perceel, maar er is sprake van een behoud van de vormentaal van de originele schuren. Zodoende hebben we gekozen voor rug-aan-rug woningen in de grotere schuren, maar ook aan rijwoningen. De nieuwe gebouwen hebben we omringd door groen. In totaal worden hier 23 woningen gerealiseerd.