Veel gestelde vragen

Voor wie is Het Nieuwe Platteland?

Het nieuwe platteland is er voor agrarische ondernemers en grondeigenaren. Voor ondernemers die (noodgedwongen) stoppen met hun boerenbedrijf of hun bedrijf willen voorzetten met een nieuw verdienmodel. Er zijn allerlei mogelijkheden denkbaar, waarin bijvoorbeeld een deel van het agrarisch bedrijf in een nieuwe vorm blijft bestaan, maar er is ook ruimte voor andere activiteiten of een relaxed pensioen. Klik hier voor meer informatie.

Hoe lang duurt dit proces?

Het hele proces van initiatief tot realisatie en verkoop/verhuur neemt vaak meerdere jaren in beslag. Reken zeker op 2 tot 3 jaar. Maar indien u uw grond aan ons verkoopt, heeft u uw geld vaak al binnen enkele maanden. Klik hier voor meer informatie over het proces.

Wat kost het?

Een eerste verkenning van de mogelijkheden op uw locatie is vaak kosteloos en vrijblijvend. Vervolgens maken we samen  afspraken over het vervolg proces. Het kan zijn dat wij uw grond kopen, dat we samen ontwikkelen of dat u ons inhuurt als adviseur. Samen bespreken we de vragen en mogelijkheden en maken we een plan, passend bij uw bedrijf en/of visie voor de toekomst.  Deze keuze laten we aan u over.

Waarom doet een Rotterdams bedrijf dit?

Kraaijvanger is bijna 100 jaar geleden opgericht in Rotterdam.  Onze basis ligt in Rotterdam, maar we werken en wonen door heel Nederland. Veel van onze collega‚Äôs zijn op het platteland opgegroeid en verlangen hier vaak naar terug. Met Het Nieuwe Platteland willen we de kwaliteiten van de stad en het platteland aan elkaar verbinden, agrarische ondernemers helpen en bijdragen aan een oplossing voor de woningnood.

Waarom levert het nieuwe platteland mij meer geld op?

Iedere locatie is maatwerk. Middels zorgvuldige analyses, ruimtelijke studies, het maken van doorrekeningen en het verbinden van partijen kunnen wij op uw locatie meer mogelijk maken. Wij verbinden verschillende problemen die in het buitengebied spelen en bieden hiervoor een integrale oplossing. Een win-win situatie voor de agrarisch ondernemer, de buurt en de gemeente. Ook helpt het dat Kraaijvanger een bekende en vertrouwede naam is binnen veel gemeentes.